Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:40:10

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thanh Hải

Bí thư Đảng uỷ-CTHĐND

01682018018

2

Bùi Xuân Thu

Phó Bí thư Đảng uỷ

01682028028

3

Cao Thị Nhàn

Phó Chủ tịch HĐND

01692063447

4

Nguyễn Văn Huy

Chủ tịch UBND

01684768246

5

Nguyễn Văn Thành

Phó chủ tịch UBND

01689204123

6

Lê Thế Cầu

Chủ tịch UBMTTQVN

0973744506

7

Hà văn Phương

Bí thư Đoàn TNCS HCM

01679186695

8

Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tịch Hội LHPN

0987472142

9

Nguyễn Xuân Thu

Chủ tịch Hội ND

0932349228

10

Trương Xuân Tính

Chủ tịch Hội CCB

01649436963

11

Lê Văn Tuấn

Trưởng công an

0975248530

12

Phạm Văn Sỹ

Chỉ huy trưởng QS

01692036447

13

Lê Thái Bình

Văn phòng - Thống kê

0962127666

14

Nguyễn Thị Thùy Dương

Văn phòng - Thống kê

0987409436

15

Cao Minh Cầu

Văn phòng - Thống kê

01683212515

16

Nguyễn Văn Quân

Địa chính - NN-XD-MT

0972610705

17

Đỗ Thị Hằng

Địa chính - NN-XD-MT

0976310998

18

Lê Thế Tùng

Tài chính - Kế hoạch

01678757889

19

Vũ Lan Anh

Tài chính - Kế hoạch

0964718788

20

Lê Văn Lợi

Tư pháp - Hộ tịch

01684383197

21

Nguyễn Thị Minh

Văn hoá - Xã hội

01683757774

22

Trương Xuân Chiến

Văn hoá - Xã hội

0967355743

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:40:10 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thanh Hải

Bí thư Đảng uỷ-CTHĐND

01682018018

2

Bùi Xuân Thu

Phó Bí thư Đảng uỷ

01682028028

3

Cao Thị Nhàn

Phó Chủ tịch HĐND

01692063447

4

Nguyễn Văn Huy

Chủ tịch UBND

01684768246

5

Nguyễn Văn Thành

Phó chủ tịch UBND

01689204123

6

Lê Thế Cầu

Chủ tịch UBMTTQVN

0973744506

7

Hà văn Phương

Bí thư Đoàn TNCS HCM

01679186695

8

Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tịch Hội LHPN

0987472142

9

Nguyễn Xuân Thu

Chủ tịch Hội ND

0932349228

10

Trương Xuân Tính

Chủ tịch Hội CCB

01649436963

11

Lê Văn Tuấn

Trưởng công an

0975248530

12

Phạm Văn Sỹ

Chỉ huy trưởng QS

01692036447

13

Lê Thái Bình

Văn phòng - Thống kê

0962127666

14

Nguyễn Thị Thùy Dương

Văn phòng - Thống kê

0987409436

15

Cao Minh Cầu

Văn phòng - Thống kê

01683212515

16

Nguyễn Văn Quân

Địa chính - NN-XD-MT

0972610705

17

Đỗ Thị Hằng

Địa chính - NN-XD-MT

0976310998

18

Lê Thế Tùng

Tài chính - Kế hoạch

01678757889

19

Vũ Lan Anh

Tài chính - Kế hoạch

0964718788

20

Lê Văn Lợi

Tư pháp - Hộ tịch

01684383197

21

Nguyễn Thị Minh

Văn hoá - Xã hội

01683757774

22

Trương Xuân Chiến

Văn hoá - Xã hội

0967355743